top of page

Ulga 5000 zł na terminale i kasoterminale - Podatnik Bezgotówkowy

Ministerstwo Finansów uruchomiło program Podatnik Bezgotówkowy, dzięki niemu otrzymasz ulgę na terminal w podatku dochodowym oraz zwrot VAT-u już w 15 dni. Propozycja skierowana dla firm, które transakcje przeprowadzają w systemie cashless.

Przedsiębiorcą przysługuje możliwość skorzystania z jednego z dwóch pakietów:


Pakiet SILVER, czyli ulga na terminal w podatku dochodowym

Wydatki za nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych mogą być nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale także odliczane ponownie w 100% od dochodu w ramach ulgi podatkowej, razem daje to nam 200% odliczenia.

Ulga obejmie wszystkie opłaty związane z obsługą transakcji płatniczych, takich jak opłaty za najem czy prowizję. Maksymalna wysokość odliczenia to 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących jest to aż 2500 zł.

Z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, oraz ci, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych po zakończeniu programu. Tacy podatnicy będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.


Przykładowo jeśli koszty poniesione z tytułu abonamentu i prowizji za terminal lub kasoterminal wyniosą 50 zł netto w skali miesiąca a podatnik rozlicza się podatnikiem liniowym 19% i opłaca składkę zdrowotną 4,9% odliczenie wyniesie w takim wypadku 47,8%, czyli kwotowo 23,9 zł, to znaczy, że realny koszt jaki poniesie podatnik z tytułu abonamentu i prowizji od terminala lub kasoterminala wyniesie jedynie 26,10 zł.


Pakiet GOLD, czyli podatnik bezgotówkowy

Podatnik bezgotówkowy to Klient Premium, który otrzymuje dwie korzyści. Wyższą, bezterminową ulgę na terminal i najszybszy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej – 15 dni.

Pakiet oferuje przedsiębiorcom :

  • Ulgę na terminal w podatku dochodowym, która będzie działać bezterminowo. Odliczenie będzie przysługiwać w wysokości 200%, a maksymalny jego limit to 2000 zł rocznie. Oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na obsługę płatności bezgotówkowych, podatnik zmniejszy dochód o 3 zł. Najpierw o złotówkę jako koszt uzyskania przychodu, a potem o kolejne 2 zł – w ramach ulgi. Z preferencyjnej ulgi na terminal skorzysta przedsiębiorca który będzie podatnikiem bezgotówkowym co najmniej przez 7 miesięcy w roku podatkowym.

  • Najszybszy w Europie zwrot VAT. Środki pojawią się na jego koncie podatnika w maksymalnie 15 dni. To 4 razy szybszy zwrot VAT niż dotychczasowe standardowe 60 dni. A co za tym idzie, szybkie pieniądze na koncie podatnika i duża korzyść płynnościowa.

Przykładowo jeśli koszty poniesione z tytułu abonamentu i prowizji za terminal lub kasoterminal wyniosą 50 zł netto w skali miesiąca a podatnik rozlicza się podatnikiem liniowym 19% i opłaca składkę zdrowotną 4,9% odliczenie wyniesie w takim wypadku 71,7%, czyli kwotowo 35,85 zł, to znaczy, że realny koszt jaki poniesie podatnik z tytułu abonamentu i prowizji od terminala lub kasoterminala wyniesie jedynie 14,15 zł.Żródła:

https://www.gov.pl/web/kas/polski-lad-podatnik-bezgotowkowy-dla-firm-to-najszybszy-zwrot-vat-w-calej-unii-europejskiejComments


Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page