top of page

Zmiana matrycy stawek VAT

Nowe rozporządzenie w sprawie kas to nie tylko wprowadzenie wymogów dotyczących urządzeń fiskalnych online. To też m.in. nowa matryca stawek VAT.

Stawki VAT w kasach fiskalnych od 1 maja 2019 r.

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących:

  • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję: (…) 5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%, b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%, c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.

Powyższe wynika z § 59 nowego rozporządzenia:

59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie zmiany stawek VAT w Państwa urządzeniach tel. 587415665

Ostatnie posty
Archiwum
bottom of page