POMOC

Kasy fiskalne - najczęściej zadawane pytania

Kiedy drukować Raport miesięczny ?


Raport miesięczny z urządzenia fiskalnego należy wykonać na początku każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Niektóre urządzenia fiskalne nie wydrukują raportu miesięcznego jeśli nie było wykonywanych żadnych raportów dobowych. Szczegółnym przypadkiem jest kasa Farex PRO 300 w której aby wykonać raport miesięczny za poprzedni miesiąc należy wykonać przynajmniej jeden raport dobowy w nowym miesiącu.
Czy można korzystać z Pospaya bez opłat za terminal płatniczy?


Tak, urządzenie działa wtedy jako drukarka fiskalna.
Jak często należy wykonywać przegląd serwisowy kasy fiskalnej ?


Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów odnośnie urządzeń fiskalnych, okresowy przegląd serwisowy kasy fiskalnej należy wykonac nie później niż do 2 lat od momentu instalacji kasy lub poprzedniego przeglądu.
Czy trzeba robić przegląd kasy fiskalnej w przypadku zawieszenia działalności ?


W czasie kiedy działalność jest zawieszona, nie ma obowiązku wykonania okresowego przeglądu serwisowego kasy fiskalnej.
Po co robić przegląd serwisowy kasy fiskalnej ?


Przegląd serwisowy kasy fiskalnej jest obowiązkowy do wykonania zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Serwisant podczas przeglądu wykonuje szereg czynności sprawdzających poprawność działania kasy fiskalnej m.in. sprawdzenie poprawności wydruków z kasy fiskalnej, test pamięci EPROM, stan obudowy, wyświetlaczy klienta i operatora, wpisuje do książki kasy potwierdzenie wykonania przeglądu. Zgodnie z przepisami serwis w ramach opłaty za przegląd okresowy ma obowiązek prowadzić niezbędną dokumentację kas, występować przed organami kontrolnymi, pełnić dyżury techniczne i terminowo reagować na zgłoszenia o awariach.

Potrzebujesz pomocy ? Wybierz swój model kasy.