Powiększenie piersi, leczenie grzybicy czy rzeżączki na paragonach fiskalnych


Na podstawie wyroku NSA na paragonach z kas fiskalnych muszą znajdować się nazwy towaru lub usługi, które umożliwiają ich jednoznaczną identyfikację. Wyrok NSA uchylił wyrok WSA w skutek zaskarżenia przez ministra finansów.

Na paragonach wystawianych przez jedną z klinik estetycznych znajdowały się ogólne nazwy usług przez nią oferowanych, takie jak: „konsultacja medyczna”, „zabieg medyczny” czy „zabieg kosmetyczny”. Klinika zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację, czy stosowane przez nią, dość ogólne, nazwy spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W świetle tych przepisów na paragonie znajdować powinna się nazwa towaru lub usługi, która umożliwiłaby ich jednoznaczną identyfikację.

Zdaniem ministra finansów umieszczenie na paragonie dokładnej nazwy usługi nie stanowi ryzyka ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Co do zasady bowiem, paragon fiskalny nie identyfikuje w żaden sposób nabywcy towaru. Funkcja kontrolna, którą realizować ma jednoznaczna identyfikacja usługi medycznej na paragonie, jest zbyt ważna, żeby móc dopuścić korzystanie z ogólnych nazw grup usług.

źródło: niebezpiecznik.com

Recent Posts
Archive

Sprawdź naszą ofertę:

ODBIERZ 100 PLN NA ZAKUPY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, polegających na informowaniu mnie drogą mailową lub telefoniczną o produktach i usługach Edikson.com. Wyrażając zgodę, o której mowa powyżej masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać.

Edikson Systemy Sprzedaży

Kasy fiskalne

Otomińska 25D/2

80-178 Gdańsk

Mail: info@edikson.com

Tel: 586 005 350

REGON: 220325341

NIP: 5832923692