MOJA PIERWSZA KASA FISKALNA

Zanim rozpoczniemy ewidencjonowanie, zgłośmy informację o zainstalowanej kasie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu należy wypełnić druk „Zgłoszenie przed fiskalizacją”. Przy rozpoczęciu ewidencjonowania możemy wnioskować o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wszystkich zakupionych przez nas kas, także tych rezerwowych. Najlepiej od razu zdecydować, czy wystarczy nam jedna kasa fiskalna, czy chcemy mieć ich więcej, ponieważ później nie będziemy mogli liczyć na otrzymanie zwrotu za kolejne zakupione kasy.

Zawiadomienie przed rozpoczęciem ewidencjonowania wysyłamy przed rozpoczęciem pracy na kasie w trybie fiskalnym. Zakupiona kasa może być ufiskalniona od razu, lub działać przez jakiś czas w trybie szkoleniowym.

W przypadku jednej kasy fiskalnej, zawiadomienie może zostać wysłane w dniu fiskalizacji, ale sprzedaż można rozpocząć dopiero następnego dnia.

Nasza kasa musi zostać zafiskalizowana w wyznaczonym terminie. Jeśli zrobimy to za późno, możemy pożegnać się z ulgą. Fiskalizacji dokonuje serwis. Na czym polega ten proces? To trwały zapis numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Czynność ta jest jednorazowa i nie można jej cofnąć. W ciągu siedmiu dni od dokonania fiskalizacji musimy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Nawet gdyby nie zależało nam na otrzymaniu zwrotu, zgłoszenie takie to obowiązek każdego użytkownika kasy. Wypełniamy w tym celu druk „Zgłoszenie kasy po fiskalizacji”. Nasza firma dołącza ten druk do zestawu z urządzeniem.

Jednym z warunków uzyskania ulgi na zakup kasy jest zapłata całej kwoty od razu. Nie możemy więc kupić urządzenia na raty, jeśli zależy nam na uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego. Potrzebna nam będzie faktura zakupu oraz dowód zapłaty. To, w jaki sposób otrzymamy ulgę, zależy od tego, czy jesteśmy płatnikami VAT, czy nie.

Płatnicy VAT mogą odliczyć ulgę uzyskaną z tytułu zakupu kasy w deklaracji VAT za miesiąc rozpoczęcia ewidencjonowania lub za następne miesiące. Dowód zapłaty stanowi podstawę do dokonania odliczenia. Obowiązuje jednak zasada, że odliczenie to nie może być wyższe niż różnica między kwotą VAT należną a naliczoną. Gdy VAT naliczony okazuje się większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot ulgi, która nie została wcześniej rozliczona. Kwota zwrotu nie może jednak w danym okresie przekroczyć 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia, jeśli podatnik składa deklaracje miesięczne, i 50% w przypadku deklaracji składanych kwartalnie.

W jaki sposób otrzymają zwrot przedsiębiorcy zwolnieni od podatku VAT? Odpowiednia suma wpłynie na ich rachunek bankowy w ciągu 25 dni od złożenia wniosku. Aby móc liczyć na taki przelew, musimy wypełnić druk „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej” i złożyć go w naszym Urzędzie Skarbowym.

Zgłoszenie przed fiskalizacją, które wysyłamy samodzielnie minimum na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży na kasie fiskalnej:

Zgłoszenie po fiskalizacji, które przygotowuje serwisant. Należy je wysłać w ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji:

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej. Należy go wysłać, aby otrzymać zwrot kwoty odliczenia na rachunek bankowy. Dotyczy tylko firm, które nie są płatnikami VAT.

Recent Posts
Archive
ODBIERZ 100 PLN NA ZAKUPY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, polegających na informowaniu mnie drogą mailową lub telefoniczną o produktach i usługach Edikson.com. Wyrażając zgodę, o której mowa powyżej masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać.